Ortopedická ambulance

 

MUDr. Oldřich Vastl jr. 

Sokolov, Karlovy Vary

Dovolená

Ambulance Ostrov:  

 

 

 

Ambulance Sokolov:

  

<   ZPĚT
reklama
účinná látka diclofenac epolaminum
velmi rychlý nástup účinku
velmi bezpečný,nezatěžuje organismus
analgetický a protizánětlivý účinek

Léčba plazmou

Léčba poškozených šlach, svalů a kloubů krevní plazmou- PRP metoda: 

Platelet-Rich Plasma =  „Plazma bohatá na trombocyty“   (plazma = tekutá část krve, trombocyty=krevní destičky) 

   V posledních letech je věnována značná pozornost odborné i laické veřejnosti metodě, která využívá hojivé vlastnosti speciálně upravené krevní plazmy v procesu hojení postižených tkání pohybového aparátu. I když se jedná o poměrně novou metodu, která není podložena dlouholetými klinickými výsledky, pilotní studie se jeví příznivě.  Jistě se nejedná o nějakou „zázračnou“ metodu, která vše vyléčí a která může zcela nahradit doposud zavedené léčebné postupy. Metodu lze chápat spíše jako doplněk nebo nadstandard běžné terapie.

Princip léčby:

   Při poškození tkáně dochází k uvolnění a aktivaci růstových faktorů z krevních destiček obsažených v krvi. Tyto růstové faktory jsou zodpovědné za reparační a regenerační procesy postižených tkání včetně svalů, šlach a chrupavek a napomáhají hojivému procesu při akutních úrazech nebo při přechodu do chronického stádia. Principem nové metody je vpravení koncentrovaného množství těchto látek přímo do místa poškození a tím podpořit a urychlit fyziologické hojení. Toto koncentrované množství získáme právě PRP metodou, kdy odstředěním žilní krve oddělíme vysoce koncentrované množství krevních destiček, růstových faktorů, cytokininů, trombinu a ostatních hojivých látek. PRP metoda je využívána zejména ve sportovní medicíně, ortopedii, při léčbě chronických defektů nebo jako tkáňové lepidlo. Mezi nejznámější PRP metody patří GPS (firma Biomet), ACP (Arthrex) nebo Magellan (Medtronic). 

Vlastnosti PRP:

 • „tkáňové lepidlo“Článek o PRP metodě v golfovém časopise
 • stavění krvácení
 • hojení ran
 • tvorba kyseliny hyaluronové
 • podporuje tvorbu chrupavky
 • působí protizánětlivě
 • tlumí bolesti 

Možnosti léčby: 

 • Počínající artróza kloubů
 • Tenisový, golfový (oštěpařský) loket
 • Bolesti pat
 • Bolesti Achillovy šlachy
 • Natržení svalů
 • Podvrtnutí kloubů (hlezno, koleno)
 • Bolesti podkolenních šlach (skokanské koleno)
 • Po rekonstrukčních operacích (po plastice předního křížového vazu, po sutuře menisku, po stabilizacích ramena)  

Průběh léčby: 

Klientovi se do sterilní zkumavky odebere cca 10 ml žilní krve. Následným zpracováním za přísně sterilních podmínek se oddělí krevní plazma s trombocyty a růstovými faktory, kterou aplikujeme do postižené tkáně nebo kloubu. Celý proces trvá cca 30 minut. Doporučuje se podávat 3 injekce s týdenním odstupem u artrotických kloubů a 1–3 injekce u ostatních diagnoz. Tento typ léčby není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Cena za 1 injekci je 2500,–Kč. 
 
kontakt: viz úvod