Ortopedická ambulance

 

MUDr. Oldřich Vastl jr. 

Sokolov, Karlovy Vary

Dovolená

Ambulance Ostrov:  

 

 

 

Ambulance Sokolov:

  

<   ZPĚT
reklama
účinná látka diclofenac epolaminum
velmi rychlý nástup účinku
velmi bezpečný,nezatěžuje organismus
analgetický a protizánětlivý účinek

Ceník

Administrativní výkony:  
   Vyplnění formuláře (pojistné události, vyhodnocení bolestného, ztížení spol. uplatnění) 500,– Kč/ formulář      
   Zhotovení lékařské zprávy pro osobní účely 200,– Kč
   Dodatečný výpis z dokumentace 50,– Kč
Ceník výkonů v ostrovské ambulanci pro klienty  VZP – 111*  
   (Zařízení v Ostrově nemá smlouvu s VZP)  
   cílené ortopedické vyšetření 500,– Kč
   kontrolní vyšetření 300,– Kč
   injekce do kloubu, měkkých tkání 200,– Kč
Nadstandardní služby:  
   
 „léčba plazmou“  
   aplikace 1 PRP injekce 2500,– Kč
 Injekce k léčbě artrózy:  
   HyalOne- jednorázová aplikace 3000,– Kč
   (příspěvek pojišťovny 1700,– Kč pokud je rentgenologicky potvrzena atrtróza kolena II st. a více)